Walk The Line

30 september 2017 – 18 mars 2018

Nio glaskonstnärer – sju rum. Utställningen Walk The Line visar nio konstnärers uttryck, vars arbete förhåller sig till och tar avstamp utifrån olika traditioner, arbetsmetoder och myter kring materialet glas. Besökaren får möjlighet att vandra i poetiska landskap gjorda i glas, stiga in i mörka rum med grönt lysande uranglas och möta lackat punkglas i graffitiestetik.

Svenskt glas befinner sig i en tid av förändring som kännetecknas av vitalitet, mångfald och nya uttryck. Glaset har utvecklats från att produceras i en storskalig industri till att bli ett tillgängligt material inom en rad olika konstnärliga fält. Denna förskjutning mot en mer hantverksbaserad tillverkning främjar en ny exklusivitet och kunskap. Det skapar också en ny form av kunskapsöverföring mellan hantverkare, konstnär, konsthantverkare, formgivare, forskare och samhället som ger nya perspektiv på glas.

Själva titeln Walk the Line syftar på att utställningen är som att gå på en linje genom olika  glasuttryck och glastekniker.

Deltagande konstnärer: Ingalena Klenell, Karl-Magnus Nilsson, Nina Westman, Fredrik Nielsen, Birgitta Ahlin, Sirkka Lehtonen, Ditte Johansson, Terese William Waenerlund, Åsa Jungnelius. Konstnärspresentationer finns här.

Utställningen är producerad av Dunkers kulturhus i samarbete med The Glass Factory i Boda.

Plats: Utställningshall 2

Läs recension av utställningen: Recension_Walk_The_Line_7_dec

Fick du hjälp av informationen på sidan?