Tillgänglighetsredogörelse

Här berättar vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Helsingborgs stads webbplats dunkerskulturhus.se och våra digitala tjänster samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kontaktar oss om du hittar fler brister.

Vi vill att vår webbplats dunkerskulturhus.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Status

Webbplatsen dunkerskulturhus.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Läs mer på myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Om du behöver innehåll från dunkerskulturhus.se som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss på följande sätt:

  • Skicka e-post
  • Ringa

Kända brister i tillgängligheten

På ett antal ställen på webbplatsen förekommer länkar utan länktext. En lösning på detta är på gång genom ett arbete med att uppdatera webbplatsen och beräknas vara klart senast våren 2022.

Länkar på webbplatsen samt hjälptext i sökruta har för låg färgkontrast mot bakgrundsfärg. En lösning på detta är på gång genom ett arbete med att uppdatera webbplatsen och beräknas vara klart senast våren 2022.

Filmer som finns på webbplatsen saknar undertext och syntolkning.

Alt-texter saknas på vissa bilder, på grund av integration mot ett annat system. Eventuell lösning kommer under 2022.

Det saknas pausknapp för automatiska bildspel. En lösning på detta är på gång genom ett arbete med att uppdatera webbplatsen och beräknas vara klart senast våren 2022.

Ett kontaktformulär på webbplatsen saknar labels. En lösning på detta är på gång genom ett arbete med att uppdatera webbplatsen och beräknas vara klart senast våren 2022.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av dunkerskulturhus.se.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 11 oktober 2021.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close