Ingalena Klenell

Genom glaset utforskar och undersöker Ingalena Klenell (född 1949) begränsningar och skapar sätt att övervinna dem genom att arbeta med flera olika tekniker. Ofta gestaltar hon scenografiska rumsinstallationer i form av nordiska landskap, inspirerade av folkkonst och historiska berättelser.

Glasets sköra egenskaper kan symbolisera livets skörhet och vår existentiella sårbarhet. Materialet i kombination med ljuset som inspirationskälla, är intimt förknippat med sökandet efter det centrala i människans livsvillkor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?