Ditte Johansson

Ditte Johansson (född 1958) arbetar både materialbaserat och idébaserat och intresserar sig för mellanrummet mellan konst och hantverk. Ett exempel är hennes fokus på textilt glas – stickad glasfiberull som är en undersökning av hur genus har speglats inom den textila konsthistorien.

Med sina erfarenheter om textilier blandar hon textila tekniker med olika glaskvaliteter för att få till stånd en förening mellan glas och textil. Med sina glasvävnader fokusera hon ofta på objekt ur vardagen och kombinerar dem sedan med projektioner i filmform som förstärker genuskontexten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?