Terese William Waenerlund

Terese William Waenerlund (född 1982) arbete utgår ofta från hur vi ser på och bedömer olika uttryck. Hon utvecklat tekniken ”Burn Out” som hon primärt använder sig av i sitt arbete.

Natriumsilikat blandas med infärgat glaspulver till en kall glaskräm. Krämen appliceras på textil och bränns med gasolbrännare. Det organiska materialet brinner upp, vätskan bubblar och skapar den grova och opaka strukturen och glaset smälter. Processen ifrågasätter delvis glasets historiska tradition av transparens och genomskinlighet. Den befriar även arbetet från vanliga begränsningar inom glas och ger helt nya möjligheter i både produktion och uttryck.

Fick du hjälp av informationen på sidan?