Fredrik Nielsen

Fredrik Nielsen (född 1977) hör till en av vår tids rebeller inom svensk glas. I hans verk syns influenser från såväl punkens estetik som graffitikonst. Han arbetar med materialets omdefinering och pressar det bortom glastillverkningsprocessens historiska normer.

I hans skulpturer bearbetas materialet på ett okonventionellt sätt där han utmanar den historiska, industriella produktionsprocessen med sina fastlagda kroppsrörelser och regler som har konstruerats historiskt under de senaste 500 åren. I samband med det utforskar han också konstnärens roll och dennes betydelse för arbetet. Nielsen placerar bilden av sig själv i centrum och gör det möjligt att styra utformningen av verken. Hans egen dokumentation i form av videofilmer och stillbilder integreras och återanvänds i installationerna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?