Åsa Jungnelius

Åsa Jungnelius (född 1975) undersöker i sitt materiella språk relationen mellan våra kroppar, objekten vi omger dem med och rummen de tillsammans agerar i. I sin konstnärliga praktik belyser hon glasindustrins produktionshistoria som byggsten för ett gemensamt samhälle som vi delar.

Den småländska bruksortens postindustriella tillstånd transformeras ofta till upplevelsebaserade minnen av ett industrisamhälle. Materians konstanta positionering mellan det ekonomiska, sociala, politiska och ekologiska beskriver förutsättningarna för den tid vi lever i. Objekten blir till en form av fetischer över oss som individer och vår samtid.

Fick du hjälp av informationen på sidan?