Social och miljömässig hållbarhet

En plats som Dunkers kulturhus har ett stort ansvar att bidra till hållbar utveckling ur ett samhällsperspektiv. Vi utgår från stadens långsiktiga vision om att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg 2035, och översätter den till strategier och arbetssätt i vår verksamhet.

I detta ingår också att skapa möjligheter till samspel och mångfald. Hos oss kan praoelever från stadens grundskolor, inklusive särskolor, praktikanter från yrkesprogram inom kulturområdet samt de som behöver arbetsträna få en plats.

I samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen har vi en arbetsgrupp från daglig verksamhet i huset, Dunkerlaget. De ser till att det alltid finns gott kaffe, de tar hand om utemiljön och utför olika vaktmästeriuppgifter.

Dunkers kulturhus klimatsmarta medvetenhet tar sig olika uttryck. När vi bygger våra utställningar används gipsväggar och Svanen-märkt färg. Vi återanvänder också material i den mån det går och det vi inte längre kan använda ger vi bort, i första hand till aktörer från Helsingborgs fria kulturliv.

Fick du hjälp av informationen på sidan?