Kunskapsutveckling

Det livslånga lärandet är en viktig beståndsdel på Dunkers kulturhus. På Helsingborgs kulturskola arbetar man med att inspirera, bilda, utbilda och spetsutbilda. Skolan finns till för barn mellan 0–19 år och undervisningen anpassas med hjälp av olika pedagogiska metoder och inriktningar.

Med babyrytmiken når vi de minsta och för något äldre barn finns här undervisning inom musik, dans, teater och möjligheter att utveckla sin kreativa ådra. Helsingborgs kulturskolas kör- och orkesterverksamhet är omfattande. Det förekommer även lägerverksamhet och skolan anpassar sin pedagogik till det givna sammanhanget. Det kan röra sig om allt från stöd via bilder till den internationella erkända diplomutbildningen ABRSM inom musik.

Trumpet

Samarbetet med skolan är särskilt viktigt då vår prioriterade målgrupp är barn och unga. Med olika pedagogiska program inom musik, dans, teater och utställningar vill vi att skolarna använder Dunkers kulturhus som lärmiljö. Vår verksamhet ute i skolorna finns nära till hands för barnen. Den skapar vägar mellan institutionen samt staden och strävar efter att vara angelägen för elever och lärare. Detta sker genom traditionell instrumentalundervisning men också genom olika aktiviteter
på skoltid som till exempel orkesterprogrammet El Sistema, skolprogram och workshops i dans, media, konst, musik och teater.

Dunkers kulturhus har pedagogisk lovverksamhet, som väcker nyfikenhet att fortsätta upptäcka konstarterna för barn och unga. Vi ser till att delaktigheten är stor och hoppas inspirera till fortsatt utforskande. Vi erbjuder även undervisning till barn och unga med behov av särskilt stöd. Här möter konstarterna de med funktionsvariationer och erbjuder scenkonstföreställningar samt workshops och kurser så att alla kan delta på sina villkor. Vi bedriver prova på-verksamhet riktad direkt till särskolans mellanstadium och arbetar sedan länge aktivt för att möta alla barn. Instrumentalundervisningen anpassas genom att låta barnen möta en pedagog med specialkompetens på funktionsvariationer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?