Personal och arbetsmiljö

Vi har alla ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö och personalen, oavsett yrke, ska alltid sträva efter att leva som vi lär. Det betyder att vi ska snälltolka våra kollegor och hitta en väg framåt. Vår organisation ska andas transparens samt medkänslighet och ge utrymme till personlig tillväxt. Vi vill alltid försöka ta tillvara medarbetarnas initiativ samt ha en tydlig och respektfull kommunikation.

Under 2022 firar Dunkers kulturhus 20-årsjubileum. Än i dag lever Kim Utzons tankar om att skapa ett säreget hus med ett tydligt estetiskt uttryck som enkelt och vackert omsluter de många och skiftande kulturaktiviteterna kvar. På Dunkers kulturhus är det personalens engagemang och vår roll som möjliggörare i samarbete med externa parter som driver verksamheten framåt.

Det är vi alla tillsammans som ser till att Helsingborgs kulturhus kan vara en arena för konst och historia i alla former, en plats där kreativitet får lov att växa till sin fulla potential och där skapande och medskapande går hand i hand. Varje dag.

Fick du hjälp av informationen på sidan?