Arrangemang och skapande

På Dunkers kulturhus finns det två stora salar där det årligen arrangeras konserter och teaterföreställningar, möten och samtal. Konsertsalen har utsikt mot havet och erbjuder 334 sittplatser. Teatersalen har 150 sittplatser och allt som en black box kan erbjuda, det vill säga ett flexibelt scenrum med stora möjligheter för såväl scenbygge som publikplatser.

Utifrån husets möjligheter ordnar producenterna och koordinatorerna intressant verksamhet som ska angå och nå så många av helsingborgarna som möjligt. Bland publiksuccéerna finns Samtal på Dunkers, Söndagsscen och Helsingborg pianofestival. Musikutbudet är en ständigt förändrande process för att få fram ett innehåll som passar i vår stad.

Teatersalen

Vi arrangerar även spännande föreläsningar, workshops och nya former av möten människor emellan. Kulturförvaltningen i Helsingborgs stad stöttar det fria kulturlivet, där Dunkers kulturhus är en av verksamheterna som gör det möjligt. Vi hjälper till med kunskap, utrustning och lokaler kopplade till vår stads stödmodeller.

Barn och unga är vår prioriterade målgrupp men vi tillhandahåller ett utbud för alla och nyttjar huset maximalt. Här kan man även konferera med den senaste tekniken och arrangera föreläsningar. Vi kombinerar det kulturella med det kommersiella. Salarna kan användas för konferensverksamhet under dagtid och på kvällen för en konsert. Dunkers kulturhus är en mycket omtyckt plats för dessa ändamål där personalen, läget, lokalerna och tekniken är bidragande orsaker.

Fick du hjälp av informationen på sidan?