Det här är Dunkers kulturhus

Gemenskap. Det är här allt börjar. Dunkers kulturhus engagerar. Här finns Helsingborgs kulturskola samt utställningar och scener där du möter världens konst, musik, teater, dans och det livslånga lärandet för alla åldrar. Här upptäcker du att dina upplevelser leder till ny inspiration. Dunkers kulturhus är en plats för idéer, lust och skaparglädje. Och detta syns inte minst på själva huset, som invigdes av kronprinsessan Victoria 27 april 2002.

Beslutet att bygga ett kulturhus i Helsingborg togs 1996 och året senare vann den danske arkitekten Kim Utzons bidrag, Staden vid havet. Dunkers kulturhus är uppbyggt som en medeltida stad med en ringmur och vallgrav runt smyckeskrinet i mitten. Kim Utzon skapade en byggnad där i stort sett alla offentligt tillgängliga lokaler kan transformeras, anpassas och iscensättas efter behov. Lika böljande som havet utanför. Bygget finansierades av fondpengar ur stiftelsen Henry och Gerda Dunkers donationsfond.

Dunkers kulturhus har redan från början varit en kulturens mötesplats med lokaler för utställningar, scenkonst, Helsingborgs kulturskola, musik från världens alla hörn, verksamhet för barn och unga och restaurang. I Dunkers kulturhus entré berättar kulturinformatörerna för besökarna om husets aktiviteter samt om olika kulturevent i Helsingborg, Skåne och Sverige. Entrén är också stadens biljettcentral och här får besökare, invånare och turister tips, information och inspiration. På entréplan finns också Atriet med sittplatser för till exempel rekreation, möten och aktiviteter med fri entré som är tillgängliga för alla.

Dunkers kulturhus är byggt precis vid havet. Mot trapporna mot sundet finns Utsikten samt en fristående restauratör som driver både bistro och matsal. Restaurangerna erbjuder stadens bästa utsikt över småbåtshamnen och Öresund med Danmark och Kronborg i horisonten.

Vi tänker på miljön och på varandra

En plats som Dunkers kulturhus har ett stort ansvar att bidra till hållbar utveckling ur ett samhällsperspektiv. Vi utgår från stadens långsiktiga vision om att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg 2035, och översätter den till strategier och arbetssätt i vår verksamhet.

I detta ingår också att skapa möjligheter till samspel och mångfald. Hos oss kan praoelever från stadens grundskolor, inklusive särskolor, praktikanter från yrkesprogram inom kulturområdet samt de som behöver arbetsträna få en plats.

I samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen har vi en arbetsgrupp från daglig verksamhet i huset, Dunkerlaget. De ser till att det alltid finns gott kaffe, de tar hand om utemiljön och utför olika vaktmästeriuppgifter.

Dunkers kulturhus klimatsmarta medvetenhet tar sig olika uttryck. När vi bygger våra utställningar används gipsväggar och Svanen-märkt färg. Vi återanvänder också material i den mån det går och det vi inte längre kan använda ger vi bort, i första hand till aktörer från Helsingborgs fria kulturliv.

Vi har alla ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö och personalen, oavsett yrke, ska alltid sträva efter att leva som vi lär. Det betyder att vi ska snälltolka våra kollegor och hitta en väg framåt. Vår organisation ska andas transparens samt medkänslighet och ge utrymme till personlig tillväxt. Vi vill alltid försöka ta tillvara medarbetarnas initiativ samt ha en tydlig och respektfull kommunikation.

Under 2022 firar Dunkers kulturhus 20-årsjubileum. Än i dag lever Kim Utzons tankar om att skapa ett säreget hus med ett tydligt estetiskt uttryck som enkelt och vackert omsluter de många och skiftande kulturaktiviteterna kvar. På Dunkers kulturhus är det personalens engagemang och vår roll som möjliggörare i samarbete med externa parter som driver verksamheten framåt.

Det är vi alla tillsammans som ser till att Helsingborgs kulturhus kan vara en arena för konst och historia i alla former, en plats där kreativitet får lov att växa till sin fulla potential och där skapande och medskapande går hand i hand. Varje dag.

Dunkers kulturhus från sjösidan

Atriet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close