Att söka på kropp i samlingarna

Om man är intresserad
kan man söka i Helsingborgs museers samlingar.
Digitalt kan man nå nära 315 000 föremålsposter,
fotografier och konstverk.

Men det är inte alltid lätt att hitta det man söker.
Man behöver ibland förstå
hur den som registrerat föremålet eller bilden tänkt
samt vilka ord hen valt för att beskriva det.
Precis som en utställning präglas av dem som gjort den,
formas en databas av dem som registrerat posterna i den.

Några träffar på kroppsaktivism finns inte.
Det förväntar en sig kanske inte heller.
Men det hade varit spännande att se
vilka bilder och föremål
som samlats in för att berätta om kroppsaktivism.

Med sökordet kropp blir det 2065 träffar.
Det är frågan om antikroppstest i coronas fotspår.
Det kommer upp en mängd fjärilar och skalbaggar.
Bilder från området kring Kropps kyrkby i Helsingborg.
Modellflyg, dockor, tomtar, böcker.
Modefotografier och nakenstudier likaså.

Kropp definieras mest när det gäller kvinnor
eller när det gäller människor
från andra delar av världen än Sverige.
Dessa är inte så många.
Leksaksfigurer föreställande urfolksamerikaner
är det dock gott om.
De flesta av dem har bar överkropp.

Kropp tycks framför allt vara ett ord
som används i samband med människor
som inte är svenska män.
Därför sätter vi denna gång
sökarljuset på normativa kroppsideal för kvinnor.

Prova att göra dina egna sökningar i Carlotta: http://carlotta.hbgadm.hbgstad.se/web

Fick du hjälp av informationen på sidan?