Att passa in i mallen

Oberoende av ålder och socioekonomiskt bakgrund kunde människor ta plats i samma normativa mall. Ett högst demokratiskt medium ur det perspektivet.

Andra detaljer i bilderna särskilde människor
utifrån till exempel förmögenhet och position.
Kläderna, kvalitet på tyger,
namnet på ateljén och fotografen,
smycken, frisyren till exempel.
Många detaljer är svårtydda för flera av oss idag.

Att blicka framtiden an
med blicken fäst någonstans precis utanför bilden,
att betona den alltigenom viktiga kroppssiluetten
med den getingsmala midjan,
att styra blickar till liljevit hud,
smäckra halsar och avslappnade, passiva händer.
Visitkortsporträtten blev ständiga försök
i att repetera eller citera
en och samma normativa idealbild.

Visitkortsporträtt överlag rymmer få bildbevis
på strävanden att ifrågasätta ideal och normer.
Icke normativa kroppar saknas
eller är svåra att upptäcka
i den normaliserande mallen.

Kanske kan vetskapen om hur ideal gjorts till visuella sanningar
och hur citerandet och återupprepandet
cementerat dem genom historien,
injuta hopp om att nya bilder,
på många olika typer av kroppar
spelar roll och kan skapa nya sanningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?