Normativa kroppsideal – digital miniutställning ur samlingarna

Mängden fotografier av tillsynes perfekta människor
med kroppar som ser ut som idealkroppen
når oss idag via reklam, film, tv och sociala medier.

Men olika kroppsideal och strävanden för att uppnå dem
är förstås inte nytt för vår tid.
Även när fotografiet var relativt nytt
var det med och formade såväl som spred
ideal, drömmar och nederlag.
Hur såg de idealen ut
och hur passades man in i mallen?

Välkommen till en digital miniutställning
där kroppen står i fokus.
Genom några nedslag i Helsingborgs museers samlingar
undersöker vi olika mer eller mindre uppnåeliga ideal
och hjälpmedel för att försöka nå dem.


När man gör en utställning är det ofta flera människor
med många olika kompetenser delaktiga i processen.
Den här miniutställningen är mer som en krönika
eller artikel med enbart en avsändare
(fast med stor hjälp av museifotograf och kommunikatör förstås).
Ta därför gärna på er era kritiska glasögon
när ni besöker utställningen.

Varje utställning präglas av dem som skapat dem.
Av de val de gjort och av de formuleringar de gör.
Det gäller även denna.

Anja Petersen, Dunkers kulturhus

Kroppsaktivism

Kroppsaktivism (eng. ”Body Activism”) fanns med på Språkrådets nyordslista 2016. Företeelsen i sig, att synliggöra, att motverka begränsande skönhetsideal och skapa lika villkor för människor med olika kroppstyper är kanske inte ny, men det har fått en ny tydlighet vilket underlättar samtalet om normativa kroppsideal.

Utställningen är en del av detta samtal. Den lyfter kanske inte själva motståndet, utan fokuserar mer på att synliggöra det normativa kroppsidealet och på upprätthållandet av det i ett historiskt perspektiv.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of dunkerskulturhus.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close