Ralph Nykvist – Fotografernas fotograf

Visades 10 december 2022-30 april 2023.

Fotografen Ralph Nykvists bilder präglas av hans särskilda förmåga att se och fånga det oavsiktligt komiska i vardagen. Motiven finner han som regel på sina vandringar i städer, både hemmavid och på resor till bland annat Paris, London, München och New York. Gemensamt för bilderna, oavsett var de är tagna, är att de förmedlar en stark nyfikenhet på världen och hur den framträder betraktad och avbildad genom kameralinsen.

Ralph Nykvist hör inte till de framfusiga fotograferna. Han iakttar oftast det som sker på ett visst avstånd och av bilderna att döma är det få som varit medvetna om att de blivit fotograferade. Dessutom kan det som sker i bilderna snarare beskrivas som icke-händelser än händelser. Bilderna skildrar ofta olika former av mellanrum eller pauser: människor som går förbi eller inte ser varandra, väntan och möten som inte sker trots att personerna står sida vid sida. Men de handlar också om människor som för ett ögonblick tycks frikopplade från omvärlden – djupt försjunkna i sig själva. Mer än avståndstagande kan distansen som finns i bilderna betraktas som ett uttryck för respekt och den utesluter varken närhet eller intimitet. Den värld Ralph Nykvists bilder visar fram är på ett upplyftande sätt både välbekant och främmande.

Denna utställning är Ralph Nykvist hittills största och omfattar drygt 200 fotografier från tre decennier. Den ger en samlad bild av Ralph Nykvist rika arbete och särskild vikt har lagts vid hans två böcker I Sverige (1976) och Karnevalen i Venedig (1991). Under 1970- och 1980-talet var Ralph Nykvist knuten till tidskriften Aktuell Fotografi, som hade sin redaktion i Helsingborg. För att vidga perspektiven visar utställningen också fram den roll som tidningen spelade för svensk fotografi. Med Helsingborg som bas bidrog personerna kring Aktuell Fotografi till utbyte av bilder och tankar såväl inom som utom landet, något som fick en avgörande betydelse för fotografins utveckling i Sverige.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

En avgörande förutsättning för den aktuella utställningen är att Helsingborgs museum 2020 mottog en donation med Ralph Nykvist samtliga negativ, som därigenom finns bevarade och tillgängliga för allmänhet och forskare. Curator för utställningen är Niclas Östlind, fil. dr. i fotografi vid HDK-Valand, och materialet har tagits fram och valts i nära samarbete med Ronny Ekdahl vid Helsingborgs museum. I samband med utställningen visas en nyproducerad film om Ralph Nykvist gjord av Anna Bank vid Helsingborgs museum och bland de medverkande finns vännen och kollegan Anders Petersen. Arbetet med utställningen ligger också till grund för en bildrik monografi om Ralph Nykvist som kommer ut i början av 2023.

Utställningen produceras av Axel Swanstein från Dunkers kulturhus.

Fick du hjälp av informationen på sidan?