Helsingborg i konsten

till 23 september 2018

I den här utställningen visas en del av de konstverk med Helsingborgsmotiv som finns i Helsingborgs museers samling. Motiven och teknikerna är varierade, men de har alla en viktig gemensam nämnare – Helsingborg. De förevigar en gata, en byggnad, en vy men också en känsla av staden.

Tydligt är att Helsingborg på grund av sitt läge och markanta topografi, med landborgen som sträcker sig längs Öresundskusten från Hittarp till Ramlösadalen, varit inspirerande för många konstnärer genom åren. Bilderna av vad staden Helsingborg är och hur den ser ut är nog lika många som det finns människor. Vem man är som person spelar roll för hur man ser och vad man ser. Det blir tydligt i denna utställning. Här ser vi cirka 40 bilder av Helsingborg, skapade av nästan lika många konstnärer. Deras motiv speglar många olika sidor av Helsingborg. De är skapade i varierade tekniker och avbildar olika platser. Vissa platser och byggnader förekommer oftare än andra, varför är det så och hur kan vi tolka det?

Konstsamlingen innehåller främst verk av konstnärer med Helsingborgsanknytning. De specialområden som särskiljer konstsamlingen från andra museers samlingar är inriktningen på Helsingborgsmotiv, självporträtt och porträtt, men även satsningen på verk av de lokala och regionala konstnärerna. Konstsamlingen består av strax under 10 000 verk.

I valet av konstverk har vi försökt skapa en bred representation av platser och av konstnärer. Ändå är det fler motiv från centrala och norra Helsingborg än de södra delarna, och en stor majoritet av konstnärerna är vita män. Det speglar hur vår konstsamling ser ut, men inte hur verkligheten ser ut. Det finns visserligen många som inte har möjlighet eller förutsättningar att skapa konst. Men både förr och nu har människor av alla kön, etnisk bakgrund och klasstillhörighet skapat sin bild av Helsingborg. Ett axplock av Helsingborgsmotiv ur samlingen blir alltså en representation av samlingen, inte en representation av alla konstnärer som verkat i Helsingborg.

Vilken är din bild av Helsingborg?

Utställningen är ett samarbete mellan Dunkers kulturhus och Kulturmagasinet/Helsingborgs museer

Plats: Klintmans hörna inne i På gränsen

Fick du hjälp av informationen på sidan?