Utställningar på Dunkers kulturhus

Dunkers kulturhus är Helsingborgs huvudarena för utställningar inom konst, design, fotografi och kulturhistoria. I valet av utställningar diskuterar vi alltid konstnärlig kvalitet, innehåll och berättelse, målgrupp, säsong, ekonomi samt utgår från de uppdrag och direktiv som krävs av oss. Vi arbetar med nätverk och samproduktioner med andra museer och konstinstitutioner.

På entréplan är det alltid fri entré till samtliga utställningar och här finns en permanent lokalhistorisk utställning om Helsingborgs historia samt mindre utställningar med både lokal anknytning och av internationella konstnärer. Just nu skapar vi en ny lokalhistorisk utställning som ligger i framkant vad gäller historieproblematisering, berättande, gestaltning och teknisk visualisering. Vårt uppdrag att visa tidens föremål från Helsingborgs samlingar förvaltar vi med respekt och ständigt på nya vis.

Trappan till plan 3

På plan tre finns Dunkers kulturhus stora utställningshallar, här visar vi på konstens bredd både för nära och långväga besökare. Vi blandar olika konstformer och rör oss över konstarterna med en ambition att hela tiden visualisera angelägna berättelser. Utifrån olika konstarter och kulturarv diskuterar utställningspedagogerna samtiden.

Vi erbjuder stimulerande lärmiljöer i utställningarna men också på Kärnan och i övriga delar av staden. Med fokus på det livslånga lärandet arbetar vi med normkritiska perspektiv, källkritik och historiebruk för att skapa förståelse för den tid som vi lever i och som nu är.

Fick du hjälp av informationen på sidan?