Här bor jag

Årskurs 4 på Drottninghögsskolan har skrivit beskrivande texter om hur de bor.

Först har vi sett alla de nya husen som byggs på Drottninghög. Många av oss bor i lägenheter så det var spännande att se ett radhus. Sedan samlade vi ord som hade med bostäder att göra. Vi tittade på olika bilder och benämnde saker som vi såg. Därefter fick vi arbeta med en text som vår lärare skrivit om sitt hem. Vi fick tips på hur vi kunde skriva våra egna texter.

Till slut fick vi skriva en egen text som vi sedan har bearbetat på olika sätt. Vi har läst varandras texter och några har valt att lägga till bilder.

Fick du hjälp av informationen på sidan?