Under hökens vingar kom! – En konst(ig) utställning för barn och vuxna

Tecknat barn, barn som målar och tecknad kvinna som ligger på en sten. Kollage.

Under hökens vingar kom! är en ovanlig utställning som riktar sig till barn och vuxna. Tre samtidskonstnärer, Gertrud Alfredsson, Nan Embäck, och Johan Bjärntoft, möts kring en bäck som slingrar sig genom utställningshallen. Denna utställning fokuserar på interaktivitet och att uppleva konst genom sina sinnen.

Sätt dig på en stock och vila en stund. Lyssna på hur en konstnär jobbar. Lägg dig
på en kudde och se konsten från ett nytt perspektiv. Testa olika masker och se vad
som händer.

Du kommer möta konst i olika former: målning, keramik, och skulptur. Gertrud
Alfredsson, Johan Bjärntoft och Nan Embäck är alla tre samtidskonstnärer som
också jobbat som pedagoger i konst; både på konstskolor för vuxna och tillsammans
med barn. I arbetet med “Under hökens vingar kom!” vill Dunkers och konstnärerna
sätta ihop en utställning som är lika välkomnande för en vuxen som för en 6-åring.
Frågorna som konstnärerna berör är något man som människa förhåller sig till
oavsett vilken ålder man är i. Frågor som både rör människa och natur och vad det
över huvud taget är att vara en människa. Vilka vägar ska man ta och vart vill man?

Det är en av barnens rättigheter att ta del av konst och kultur. I ”Under höken vingar
kom!” visar vi konst av vuxna, men på ett sätt som gör det tillgängligt även för barn.
Här vill vi att alla ska känna sig välkomna och nyfikna på konsten. Istället för bara en
traditionell utställningstext har vi också filmer där konstnärerna berättar om sitt
arbete för att tillgängliggöra informationen även för den del av publiken som inte kan
läsa.

Det kommer även finnas möjlighet för olika typer av skapande för dig som besökare i
form av workshops och familjelördag. Vid utvalda tillfällen kommer konstnärerna ha
workshops med barnen där de blir delaktiga och är med och skapar en fortsättning
på utställningen i konsthallen. Detta gör att konsthallen fortsätter att förändras och
utvecklas visuellt under hela utställningssperioden, i ett nära samarbete mellan de
tre konstnärerna och besökarna i de yngre åldrarna.

Har du frågor eller funderingar om utställningen, hör av dig till utställningsproducenten Susannah Young på telefonnummer 0732-315347 eller mejla susannah.young@helsingborg.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?