Den beslöjade kvinnan

En fotoutställning i RumEtt av Baraa Ahmed Abd-aljawad. ”Den beslöjade kvinnan” belyser slöjans betydelse för den beslöjade kvinnan, hur hennes vardag ser ut och hur slöjan påverkar hennes liv här i Sverige.

Med fotoutställningen vill Baraa visa att beslöjade kvinnor inte hindras från att vara sig själva och att slöjan inte per automatik innebär att kvinnan behöver vara på ett sätt eller hindras från att leva sitt liv som hon vill. Baraa vill även få människor att se den beslöjade kvinnan som den människa hon är, inte hennes slöja och de fördomar som kommer med det samt belysa problematiken med att skylla olika samhällsproblem på slöjan. Baraa går sitt tredje år på det samhällsvetenskapliga programmet i Cultura gymnasium.

Under vernissagen kommer det att hållas en Workshop om hur man sätter på sig slöjan för att förstå processen med att ta på sig den.

Vernissage: 5 maj 2017 kl 18.00

Utställningen pågår: 6 maj- 13 maj

Fick du hjälp av informationen på sidan?