About the Swedish theory of love – Laura Bollati

Konstverk av Laura Bollati

Utställningen presenterar den installation som Laura Bollati gjorde i fjol på Carl Krooks gata. I denna installation bands grannar samman via meter efter meter av tyg som drogs genom deras fönster. Visas i RumEtt.

Titeln är inspirerad av Erik Gandinis dokumentär The Swedish theory of love, en film som visar hur Sverige efter 70-talets kulturrevolution blev det mest individualistiska landet – inte enbart i Skandinavien eller i Europa, men i hela världen.

Denna individualism har lett till ett flertal konsekvenser. Å ena sidan har vi självständigheten och oberoendet – kvinnors oberoende av män och barns oberoende av sina för föräldrar. En självständighet som innebär frihet. Å andra sidan leder detta överskott av individualism till ofrivillig ensamhet och följaktligen, depression.

Vi talar sällan med varandra, vi låser in oss i våra lägenheter. Om det uppstår osämja grannar emellan, talar de inte till varandra, utan skickar klagomålet till hyresvärden eller ringer direkt till polisen. Många människor dör ensamma i sina hem, något som är smått otänkbart i de länder där folk aldrig är ensamma. Varför all denna nedstämdhet? Är detta den värld som vi vill ha och kämpar för?

Med den ökande rasismen och diskrimineringen som antingen konstnären eller hennes vänner dessvärre upplevt, sprids en mental ohälsa som likt en depression leder till stor psykisk ohälsa i västvärlden. Och det är det som denna utställning handlar om: folket. Folk med olika kultur, bakgrund och livsstil, som av någon anledning lever under samma tak, men som kanske aldrig mött varandra.

Fick du hjälp av informationen på sidan?