Yttrandefrihetens gränser

10 september – 7 november 2021

Utställningen Yttrandefrihetens gränser handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med historiska exempel, dilemmafrågor och VR-upplevelse vill vi utmana besökare att reflektera och samtala med varandra.

Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om samtalen tystnar?

Syftet med utställningen är att bjuda in besökarna till dialog om yttrandefrihetens gränser. Det är inga lätta frågor, och inte sällan krockar olika åsikter. Men det är just detta som är grunden för det demokratiska samtalet.

Utställningen är producerad av Forum för levande historia.

Mer information: www.levandehistoria.se.

Information in english

Fick du hjälp av informationen på sidan?