Vi utforskar

Poster för utställningen Vi utforskar

Visades 12 maj – 4 juni 2023.

Helsingborgs kulturskolas vårutställning 2023.

Välkommen att uppleva konstverk som unga människor engagerats i och skapat på våra kreativa utbildningar i konst och media. I ateljéerna har det arbetats med lera och färg, med kamera och datorer, med olika utryck. Utställarna har samlat idéer, inspirerats av samarbeten och upptäckarlust. Eleverna har undersökt känslor genom skulptur och gestaltat och tolkat genom måleri. De har berättat historier med animation och film samt fotograferat verkligheten och iscensättningar.

Filmen från kulturskolans cirkus, dans och teaterelevers härliga kabaréföreställning kan upplevas här. I utställningen ges möjlighet att upptäcka resultat från 150 kulturskolelevers kreativitet från det gångna året.

Fick du hjälp av informationen på sidan?