Urfolk möts – skogssamer och Mapuche

Visades 6 februari-5 mars 2023.

Med den här utställningen synliggör vi och ökar kunskapen om våra svenska skogssamer och Mapuchefolket, ett urfolk från Chile och Argentina. Urfolken i världen har mycket gemensamt. Utställningen innehåller historia, konsthantverk, slöjd, bilder, berättelser och mycket mer. Utställningen öppnar på samernas nationaldag 6 februari.

Skogssamerna, till skillnad från fjällsamerna, är bofasta och har sin verksamhet i skogslandskapet året om. Under lång tid har det i Sverige funnits en skogssamisk befolkning från norra Ångermanland till Norrbotten. I dag är de verksamma i norra Norrland.

På grund av mångårigt förtryck lever Mapuchefolket i dag dels i små byar på landsbygden, dels i huvudstaden Santiago och i centralorten Temuco i södra Chile.

Mapuchefolkets kamp för utbildning, bevarande av sitt språk och sin kultur och för att få tillbaka sin mark har fått stöd av föreningen Gulamtun i Malmö. Mapu betyder jorden och che är folket, såldes jordens folk. Att få leva ett liv i trygghet med sina traditionella kunskaper och sitt språk är en mänsklig rättighet. Samhället och världen lever i dag inte upp till denna självklarhet. Förtrycket och osynliggörandet är stort såväl i Sverige som i Chile.

Urfolk möts – skogssamer och Mapuche är en utställning som måste upplevas och kännas in. Till utställningen kopplas också föredrag för att öka kunskapen om de två urfolken.

Fick du hjälp av informationen på sidan?