Urfolk möts – skogssamer och Mapuche

Visades 6 februari-5 mars 2023.

Med den här utställningen synliggör vi och ökar kunskapen om våra svenska skogssamer och Mapuchefolket, ett urfolk från Chile och Argentina. Urfolken i världen har mycket gemensamt. Utställningen innehåller historia, konsthantverk, slöjd, bilder, berättelser och mycket mer. Utställningen öppnar på samernas nationaldag 6 februari.

Skogssamerna, till skillnad från fjällsamerna, är bofasta och har sin verksamhet i skogslandskapet året om. Under lång tid har det i Sverige funnits en skogssamisk befolkning från norra Ångermanland till Norrbotten. I dag är de verksamma i norra Norrland.

På grund av mångårigt förtryck lever Mapuchefolket i dag dels i små byar på landsbygden, dels i huvudstaden Santiago och i centralorten Temuco i södra Chile.

Mapuchefolkets kamp för utbildning, bevarande av sitt språk och sin kultur och för att få tillbaka sin mark har fått stöd av föreningen Gulamtun i Malmö. Mapu betyder jorden och che är folket, såldes jordens folk. Att få leva ett liv i trygghet med sina traditionella kunskaper och sitt språk är en mänsklig rättighet. Samhället och världen lever i dag inte upp till denna självklarhet. Förtrycket och osynliggörandet är stort såväl i Sverige som i Chile.

Urfolk möts – skogssamer och Mapuche är en utställning som måste upplevas och kännas in. Till utställningen kopplas också föredrag för att öka kunskapen om de två urfolken.