Ung Svensk Form – Special Edition Dunkers kulturhus

30 november 2019 – 29 mars 2020

Ung Svensk Form – Special Edition Dunkers kulturhus syftar till att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning. Tillsammans har medarbetare från Svensk Form och Dunkers kulturhus arbetat fram ett innehållskoncept och gjort ett urval på ett trettiotal bidrag från de senaste fem årens juryutvalda bidrag i Ung Svensk Form. Resultatet blir en omfattande och formsprakande utställning om svensk form idag och inför framtiden.

Genom utställningen önskar vi synliggöra designens mångfald och vara ett offentligt rum för samtal kring hållbar, demokratisk och inkluderande design. Men också att inspirera till kunskap om hantverksskicklighet och material. Inspirera kreatörer till att våga pröva, undersöka fritt och utveckla egna idéer. Och inte minst att inspirera besökarna att välja hållbar design och konsumtionsmönster. De öppnare gränserna mellan konst och design är en kreativ motor i en tid då nya lösningar, överlevnadsstrategier och hållbar design är livsviktigt. Vi måste ställa om levnadssätt och synsätt, där innovation och teknik måste möta människan. De utvalda bidragen väcker nya tankar och fascinerar.

Utställningen är ett samarbete mellan Dunkers kulturhus och Ung Svensk Form/Svensk Form.

Bild ovan: Tonje Halvorsen, Obsession. Fotograf: Sotarn (Olov Tegby Frisk).

Information in English

Fick du hjälp av informationen på sidan?