Trine Søndergaard WORKS

5 december – 14 mars 2020

Danska fotografen Trine Søndergaard är aktuell med sin första separatutställning på museum i Sverige. Den nya utställningen handlar om minnets landskap och speglingar, tysta inre rum och kvinnors arbete och roller genom historien.

Ett bärande tema i Trine Søndergaards konstnärskap är synen och blicken. Det är också den huvudsakliga arbetsmetoden i de flesta av hennes många projekt. Hon använder sig utav en cirkulär bildmässig poetik, där motiv och fraser går igen från tidigare arbeten och skapar sambandsfulla förbindelser. Det sker i både en reflekterad och lekfull anda, i en balans mellan precision och spontanitet, mellan det planerade och det slumpmässiga.

Trine Søndergaard skapar verk som sätter sin egen existens på spel och som utmanar den egna praktiken. Grunden för hennes fotografier är en saklig och dokumentär hållning, som förhöjs genom reduktion, poetiskt flöde i berättandet och absolut närhet till konsthistorien. Det vardagliga och högtidliga ges lika stort utrymme och underströmmarna av melankoli, förlust och bilden som ett tillstånd bortom språket utmärker konstnärens produktion sedan debuten.

I Works visas fotografiska verk från perioden 2005–2020. Utställningen är producerad i samarbete med Göteborgs konstmuseum.

Information in English

Fick du hjälp av informationen på sidan?