The Climate Experiment – Bigert & Bergström

5 maj – 21 oktober 2018

Hur förhåller sig människan till naturen? Vart är vi på väg? Klarar jorden, haven och luften av att återhämta sig från människans framfart? Hur reagerar och agerar vi på ständigt återkommande rapporter om klimathot och extrema väderleksfenomen?

I mer än trettio år har konstnärsduon Bigert & Bergström intresserat sig för hur människan med vetenskapens och teknikens hjälp försökt kontrollera väder och skapa artificiella klimat. Vädret påverkar oss ständigt, både fysiskt och psykiskt, och historien hade sett väldigt annorlunda ut utan dess nyckfullhet. The Climate Experiment visar konstverk som alla har väder och klimat som gemensamt tema. Utställningens titel är dubbeltydig.

Den kan läsas som en hypotes där Bigert & Bergström jämför de av människan skapade klimatförändringar med ett gigantiskt experiment, en storskalig laboration där vi inte känner till slutet. Men titeln syftar även på konstnärernas egna experiment med klimat och väder där de olika elementen använts både som konstnärligt medium och inspirationskälla.

Utställningen visar klimatkamrarna som byggdes på 1990-talet – Storm Chamber och Steam Chamber, tillsammans med nyare objekt och filmer. Två verk görs i ny version för Dunkers kulturhus där Adrenaline Dream 1993/2018 är ett av dem. I installationen Tomorrow´s Weather, Helsingborg 2010/2018 gestaltas den lokala väderleken dagen innan vi har hunnit uppleva den.

Klimatexperimentet, K special, svtplay.se
En film av och med konstnärsduon Bigert & Bergström. En konstnärsfilm om de brännande aktuella klimatförändringarna, mot en bakgrund av duons konstinstallationer där väder och vind på ett tidigt stadium fick ersätta färg och lera. Kan ses till 28 november 23.59. Länk till svtplay.se.

Mer om Bigert & Bergström
Mats Bigert och Lars Bergström träffades på Konstakademin 1986 och har sedan dess arbetat tillsammans och skapat en mängd olika konstprojekt. De drivs av energisk nyfikenhet och lyfter ofta klimatrelaterade och sociala frågeställningar med storskaliga installationer, offentliga verk och filmer.

Läs mer på: www.bigertbergstrom.com

Tack till: Bigert & Bergström, Skissernas Museum, Artipelag

Plats: Utställningshall 2 och 81 kvm

Text in arabic

Information in English

Fick du hjälp av informationen på sidan?