t₀ – en ny era

18 februari – söndag 28 augusti 2022

Just nu står vi inför ett paradigmskifte när det gäller en förändrad konst- och kultursyn de närmaste åren. Pandemin har påskyndat processen. Utställningen t₀ – en ny era utgår från några trådar som kan skönjas i samtiden och kan komma att påverka det som väntar framöver inom konst och kultur.

Pandemin i sig är inte orsaken, men den har skyndat på processen och gjort det tydligt med ett före och efter pandemin. Den stora frågan är vad som kommer istället? Konsten har ofta varit i framkant att gestalta det som är på gång. Det lutar mot en återgång till det existentiella, sökandet efter det universella, intresset för det arkaiska och en strävan till att återbörda konstens autonomi. På så sätt ingår utställningen i det stora cityexpot H22, där konstens förnyelsekraft är helt i linje med tanken om nytänkande och innovation. Konsten är sällan fristående från det som händer i övriga världen. Förändringarna är också skönjbara inom andra kulturfält och i samhället i stort.

Morgondagens konst redan idag

Dunkers nya utställning ”t0 – en ny era” ska ge besökarna en hint av framtiden. För konsten är inne i en förändringsprocess. Helsingborgs dagblad, 18 februari 2022. Faksimil av artikel som pdf, klicka här.

Merparten av de deltagande konstnärerna gör sina bidrag just för utställningen. Budskapet är klart och tydligt: det är nu dags att bygga upp världen, inte göra den mer osäker. Utställningen består av konstverk från samtida konstnärer från flera olika generationer och länder.

En fördjupad introduktion till t₀– en ny era

Text av Martin Schibli, utställningsproducent på Dunkers kulturhus

Deltagande konstnärer:

 • Magdalena Cavallin (SE)
 • Ann Edholm (SE)
 • Harald Hjärne (SE)
 • Agata Ingarden (PL/F)
 • Siri Kollandsrud (NO/DK)
 • Jonas Lund (SE/NL/DE)
 • David Noro (DK)
 • Agata Nowosielska (PL)
 • Ales Pushkin (Belarus)
 • Simon Sjöström (SE)
 • Merzedes Sturm-Lie (SE/BE)
 • Amalia Vekri, Aten (GR)
 • Vadim Zakharov (RU/DE)
 • Yun Choi, Korea (KOR)
 • Anton Vidokle (RU/USA)

Till utställningen kopplas olika programpunkter och guidade visningar som presenteras inom kort.

Fick du hjälp av informationen på sidan?