Svärdborg

28 oktober – 14 november 2021

Att helheten sitter i detaljerna är sedan länge känt. I utställningen Svärdborg är de små detaljerna så många att de skapar en hel stad. En stad som det blir upp till betraktaren att fylla med berättelser, liv och rörelse. Välkommen till Linus Grubbe-Olssons tecknade Svärdborg.

Svärdborg är namnet både på utställningen och Linus Grubbe-Olssons fiktiva stad. På fyra tavlor har Linus satt samman en fantasistad där betraktaren uppmanas att använda sin egen fantasi för att fylla gatorna och husen med liv. Staden är, precis som Helsingborg, belägen vid vattnet och påminner till utseendet om en större europeisk stad med klassisk stadskärna, modern bebyggelse, miljonprogramsområden och en ringled. Svärdborg är ingen utopi och precis som många andra städer finns här också gott om problem. Problemen syns inte, men på gatorna spyr osynliga bilar ut avgaser, i gatuhörnen och i gränderna sker det brott och här finns också bostadsbrist och segregation.

Linus Grubbe-Olsson började redan i tidig ålder att teckna städer. Han har alltid haft ett stort intresse för stadsplanering och infrastruktur och i dag har han förvandlat en hobby till ett konstnärskap. I utställningen Svärdborg presenterar han en otroligt detaljerad fantasistad med inspiration av nordeuropeisk arkitektur och stadsplanering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?