Skrota vapnen för människan och miljön

Visades 27 mars-31 maj 2023.

Utifrån att Dunkers kulturhus visar verket ”Universal soldier”, har vi valt att även upplåta en yta till den politiskt obundna föreningen Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Vi tycker att båda initiativen ger något till varandra. Vissa frågor som utställningen belyser är politiska, men vi hoppas att vi via utställningen väcker tankar och debatt kring vår samvaro. Utställningen är skapad och producerad av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Ett utdrag av hur Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens själva beskriver utställningen:

”En utställning med fakta, information och frågor om krig, fred och miljö av Svenska freds– och skiljedomsföreningen i samarbete med Kvinnor för fred. Sverige har på bara några år gått från att vara ett neutralt land som aktivt arbetat för avveckling av kärnvapen till att nu gå med i Nato. Utställningen speglar den anmärkningsvärda resan dit och de vägar som finns för att lindra problemen med Nato-medlemskapet.”

Läs mer om Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?