Rooms – fotografier av Kristina Eldon

6 februari - 8 maj 2016

I Kristina Eldons utställning Rooms ser vi bilder av unga kvinnor, var och en av dem vid ett fönster, gardin eller dörr. De döljer sina ansikten bakom sina händer eller blundar i ett försök att omintetgöra en påträngande och voyeuristisk blick. På så sätt hävdar kvinnorna sig och försvarar sin plats. Eller gör de det? Kanske uttrycker deras gester skam? Istället för att utöva kontroll kanske kvinnorna är fängslade och maktlösa? Eldons fotografier av unga kvinnor och fragmenterade interiörer anspelar på hemmets miljö och belyser det komplicerade förhållandet kvinnor har med den.

Historiskt sett förväntades kvinnor tillbringa sin tid i hemmet medan den offentliga sfären var reserverad för män. Hemmet var en kvinnas domän likaväl som det var hennes fängelse. Istället för att spendera tid med intellektuella sysselsättningar var hon ständigt upptagen av hushållssysslor och barnuppfostran. Eldons referens till hemmet, och utställningens titel, för tankarna till Virginia Woolfs feministiska essä Ett eget rum (1929). Woolfs text hävdade att en kvinna behöver vara ekonomiskt oberoende och ha ett utrymme för sig själv för att skapa konst och bli en produktiv medlem av samhället. För att illustrera detta skapade hon en fiktiv kvinnlig karaktär vid namn Judith. Judith var Shakespeares syster och var lika begåvad som den berömda dramatikern.

Dessvärre hade samhället förväntningar på att hon skulle fokusera sina ansträngningar i hemmet. Av den anledningen skrev Judith inte ner sina tankar och därmed förblev hennes genialitet okänd. Dessutom påstod Woolf att William Shakespeares berömmelse inte enbart berodde på hans talang, utan också på de många möjligheter som tilldelades män och nekades kvinnor. Woolfs berättelse om Judith beskriver det patriarkala arv kvinnor bär än idag i sin fortsatta strävan efter jämställdhet. Det är denna historiska tyngd som uttrycks i Eldons bilder.

Vi behöver dock, i Eldons porträtt, inte se kvinnorna som enbart passiva. Precis samma gester kan signalera ägande av utrymme och kropp. Istället för underkastelse och skam kan gesterna också tolkas som en handling av trots, en metafor för feministisk brytning med konventionen. Betraktarens uppfattning av bilderna är således resultatet av projektionen av sina egna erfarenheter. Det är denna dikotomi som gör Eldons fotografier så kraftfulla. /Curator Michelle Marie Roy Kristina Eldon, svensk fotograf, (f. 1962) har läst vid Connecticut Institute of Art, USA och har en examen från prestigefyllda Central Saint Martins School of Art & Design i London. Hon har ställt ut på många platser i Skandinavien och har skapat offentliga arbeten för Statens Konstråd i Sverige och Statens kunstfond i Danmark.

Plats: 81 kvm, entréplan

Fick du hjälp av informationen på sidan?