Rekursivt avstånd – Anna Viola Hallberg

16 september – 8 januari 2017

1979 genomfördes en direktaktion där HBTQ-personer runt om i Sverige ringde in till försäkringskassan och sjukanmälde sig för sjukdomstillståndet homosexualitet. Det här är ett av de historiska nedslagen som Anna Viola Hallberg tar avstamp från i sin utställning Rekursivt avstånd.

Via arkivmaterial, nyhetsbilder och personliga berättelser skapar Hallberg en konst som undersöker hur sociala villkor och konstruktionen av identitet hänger ihop med politiska maktordningar.

Hallberg använder 1970-talets estetik för att skapa ett rum fullt av sinnesintryck där frågor om identitet och representation har en central plats. Genom att basera utställningen på verkliga händelser och sedan skapa en sorts fiktion lyfter Hallberg fram moderna frågeställningar kring offentligt och privat, fiktion och dokumentärt samtidigt som hon visar på det metodiska och uthålliga arbetet i att få sjukdomsförteckningen ”mental rubbning/homosexualtitet” avskriven.

Rekursivt avstånd är den avslutande serien i Anna Viola Hallbergs Tystandens typologier.

Wikipedia om rekursiv funktion.

Plats: 81m2

Fick du hjälp av informationen på sidan?