Poly

Visas 29 augusti 2024–2 februari 2025.

Plast är inte alltid kostnadseffektivt att återvinna och därför dumpas stora mängder plast i Asien från västvärlden. Plastföroreningar skapar problem för det marina livet och påverkar fisket och skapar ytterligare komplikationer för en redan utsatt och ekonomisk skör grupp av människor i den så kallade tredje världen. I utställningen Poly tar fotograf Olof Jarlbro avstamp i frågor kring plastdumpningens konsekvenser och hur det förhåller sig till hållbar produktion.

Plast är en del av vår vardag och den senaste rapporten visar att vi i Sverige använder 150 kilo plast per person och år.  Av detta är merparten förpackningar. Omkring åtta miljoner ton plast hamnar globalt i våra hav varje år och det uppskattas att 150 miljoner ton plast cirkulerar i haven i dag.
Namnet på utställningen, Poly, är en förkortning för polyten och den vanligaste tillverkande formen av plast. Det är en polymer som främst används för förpackning som plastpåsar, plastfilmer, geomembran och PET-flaskor.

Det var i Olof Jarlbros tidigare projekt som han kom i kontakt med plastföroreningar och började intressera sig för att dokumentera detta samhällsproblem. Poly dokumenterar plastdumpningens konsekvenser med fotografier från Vietnam, Filippinerna, Indien och Indonesien.  För att få en djupare inblick i ämnet har Jarlbro även intervjuat en del av personerna som arbetar med att samla in plast.

Vernissage för Poly 29 augusti klockan 18.00–20.00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?