På flykt – röster från nyanlända

1 februari – 5 maj 2019

Det var den största flyktingvågen sedan andra världskriget. Under 2015 sökte 163 000 människor asyl i Sverige. Etnolog Marsanna Petersen och fotograf Anna Bank följde under två års tid några av de nyanlända som kom till Helsingborg. I utställningen visas material ur det prisbelönta dokumentationsprojektet där de nyanlända familjerna står i fokus.

De kom från Syrien och Afghanistan, några var hög- eller yrkesutbildade medan andra saknade utbildning eller var analfabeter. Människor på flykt med olika bakgrund vad gäller kön, ålder, etnicitet och klass. Lika skiftande var deras asylskäl och hur de togs emot i Sverige. I utställningen sammanfattar vi familjernas egna berättelser via personliga intervjuer och omfattande bildmaterial.

Som besökare får du inblick i familjernas utsatta situation. Som medmänniska hoppas vi att utställningen ska skapa förståelse för de nyanländas situation. Varför tvingades de fly från sina hem? Hur var det att komma till Sverige? Hur upplevde de sin tillvaro? Hur handskades de med en vardag i väntan och ovisshet? Hur skapar man sig en vardag i ett nytt land där man inte ens vet om man får stanna?

Dokumentationen belönades våren 2018 med ett andrapris av DOSS, Dokumentation av samtida Sverige, ett nätverk för alla som arbetar med samtidsdokumentation vid svenska museer och andra kulturinstitutioner. På flykt ingår också i plattformen Sverige snart, i vilken universitet och museer från hela landet ingår i, med ambitionen att läsa, beskriva, förstå och förklara den förändring som sker i samhället.

Dokumentationen genomfördes av etnolog Marsanna Petersen och av fotograf Anna Bank vid Kulturmagasinet/Helsingborgs museer. Utställningen är producerad av Dunkers kulturhus.

Plats: 81m2, på entréplan

Information in English.

Fick du hjälp av informationen på sidan?