Monarkins två världar

Illustration med monark och monarkimotståndare

Visades 13–23 april 2023.

Rebecka Krutmeijer och August Eriksson är två 18-åriga gymnasieelever som i sina studier på Mega Musik gymnasieskola, har musiken som gemensamt intresse. Något de däremot inte är överens om, är den svenska monarkin. Dessa splittrade åsikter har nu mynnat ut i utställningen Monarkins två världar.

I denna utställning på Dunkers Kulturhus i Helsingborg, får besökaren ta del av duons tankar och summeringar kring vad regenter sedan år 1523 har gjort för vårt land. Men även vad som gjorts fel och därmed en fråga kring om monarkin ska fortsätta existera och om den har gjort oss gott eller ont. Detta är en fråga du kan ställa dig när du besöker utställningen. August Eriksson och Rebecka Krutmeijer, som står bakom utställningen, bidrar med historisk fakta och personliga reflektioner. Utöver text och historieskrivning berättas utställningen i form av konst och illustrationer av Leonora Sjödin, som med sin konstform utvecklat olika tolkningar av de åtta regenter som utställningen kretsar kring. Om du som besökare vill lyssna på den inlästa versionen på plats behöver du ta med en mobiltelefon och hörlurar för att kunna skanna QR-koden och sedan upptäcka en ny kunglig värld.

”Med hjälp av text, bild, föremål och konst vill vi skänka en upplevelse där tankar ska skapas i allas huvud” – Rebecka Krutmeijer och August Eriksson

Fick du hjälp av informationen på sidan?