Moments – Ögonblick med Karin Wibergs skulpturer

20 maj-4 september 2016

Hennes skulpturer är byster av lera som föreställer människor och djur. De är enkla att tycka om men deras sätt att titta tillbaka på dig gör att en rad tankar dyker upp, ofta kring de existentiella frågorna. För installationen på Dunkers gör Karin ett specialverk som besökaren ska få röra vid.

”Känslan som skapas är nästan som ett religionsneutralt andaktsrum,” säger Dunkers utställningsproducent Charlotta Jönsson. ”Eftersom det är fri entré är tanken att du, när du vill, ska kunna gå in och omfamnas av den lugna fantasifulla, sagokänslan och meditativt följa de tankar som uppstår när du möter Karins installation. Då lera är ett så jordnära material, och som har stor betydelse för skapandet i Helsingborgsregionen, är det fint att det kommer finnas en byst vi får röra vid också. Det skapar en extra dimension och fyller också en funktion ur tillgänglighetsperspektiv.”

Från Helsingborg via Tokyo och New York till Helsingborg igen

Karin Wiberg har alltid varit fascinerad av urskogen, det mystiska och samtidigt jordnära, där det både är vackert och lugnt men ibland också skrämmande. De 15 åren hon bodde i Helsingborg finns såklart med, då alla Karins skulpturer bär på en del av henne själv i sitt uttryck.

Hon har tidigare ställt ut bland annat i Tokyo där hon är aktuell igen. Den kräsna New York-publiken har också fått upp ögonen för henne men först spenderar hon sommaren på Dunkers. Installationen Moments – Ögonblick visas i ett av kulturhusets mindre rum, men konstverket vidgar väggarna och är ett perfekt exempel på vad människor menar när de talar om det stora i det lilla. Här blir det är så påtagligt att det nästan går att ta på.