Minnen – Fotografier som håller minnen vid liv

Visades 11 juni – 3 juli 2022

Under H22 City Expo kommer delar av Dunkers kulturhus verksamhet att synas på olika platser i Helsingborg. Fotoskolan Munka har samarbetat med kulturhuset i flera år och i sommar kommer elevernas avgångsutställning att visas i den gamla brandstationen på Gåsebäck. Utställningen handlar om minnen.

Vi fotograferar för att inte glömma. Minnet av en grå morgon i mars. Minnet av ett älskat husdjur. Minnet av dansbanan i Folkets park … innan de rev den. Fotoskolan Munka har i år arbetat med temat minne på många olika sätt, vilket har mynnat ut i en utställning att minnas.

Fotoskolan Munka är en ettårig konstnärlig fotoutbildning på Munka Folkhögskola i Munka Ljungby. Utbildningen består av verktygskurser i bland annat digital bild, analog bild och ljuslära. Utbildningen innehåller också tematiska uppgifter, eget projektarbete, foto- och konsthistoria, utställnings- och presentationsteknik. Det läggs stor vikt på bildsamtal, bildanalys och att utveckla det personliga bildspråket.

Fick du hjälp av informationen på sidan?