Med känsla för grönt – en utställning i Fredriksdals anda

15 december 2018 – 1 september 2019

I utställningen är det konsten som får berätta om arbetet på Fredriksdal museer och trädgårdar med fokus på det ekologiska samspelet där växter, djur så väl som människor spelar en viktig roll.

Fredriksdal museer och trädgårdar är en plats mitt i staden där du kan umgås och upptäcka naturen. Ett friluftsmuseum och en botanisk trädgård där det pågår bevarandearbete, med insamling, uppfödning och skötsel av växter och djur för att både bevara och skapa biologisk mångfald och inspirera till ett hållbart ekologiskt system.

Genom olika uttryck av samtidskonst, äldre landskapsmåleri och naturhistoriska föremål vill vi skapa nyfikenhet såväl som nya perspektiv och upplevelser av vad Fredriksdal museer och trädgårdar och hållbar utveckling kan vara.

Låt konsten och upplevelsen inspirera till fria associationer om vad en känsla för grönt kan vara. Fundera över vad natursyn och naturkänsla är för dig.

Christofer Malmström spelar Humlans flykt på vernissagen

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Natursyn

Genom historien har människor funderat över naturen. Vad är natur? Hur är den? Vad kan den användas till? Vem är människan i relation till naturen?

Ur sådana frågeställningar har olika sätt att se på och förstå naturen vuxit fram. Dessa synsätt kallas för natursyn. Olika tiders natursyn har präglats av hur människor sett på världen liksom på sig själva som del av denna värld. Men, människan har nästan alltid ansetts stå över naturen och naturen har lyfts fram som en resurs för människan. De natursyner vi möter i konst, böcker och filmer eller som i utställningar som denna, är oftast formulerade av filosofer, vetenskapsmän eller andra med makt att uttala sig. Men det har alltid funnits människor som sett på naturen på helt andra sätt.

Hur ser vi på naturen idag? Är den en outsinlig resurs för oss att ösa ur eller håller vi snabbt på att förstöra och ta slut på den?

Naturkänsla

I den här utställningen är naturkänsla din upplevelse av och förståelse för naturen. Naturkänsla är viktig eftersom den formar vår natursyn, hur vi ser på naturen. Den är betydelsefull för att vilja lära mer och för att vilja värna naturens värde.

Varje människa har sitt eget sätt att närma sig naturen och sitt eget sätt att skapa en känsla för grönt. Vilket är ditt?

Det ekologiska samspelet

Det ekologiska samspelet handlar om hur levande varelser, och den miljö de lever i, påverkar varandra. Vi människor är en del av det ekologiska samspelet. Människa och natur samspelar i formandet av kulturlandskapet, det vill säga, resultatet av samverkan mellan natur och kultur. Vi hänger ihop.

Naturen har länge betraktats som naturlig natur. Under 1900-talet började ängar och betesmarker istället att ses som ett resultat av hur människor använt markerna under en längre tid. Man menade att de var kulturskapelser mer än natur.

Det brukade landskapet har gett oss vad som kan kallas ett biologiskt kulturarv. Det är en del av vår historia men spelar lika stor roll nu som i framtiden.

Ett landskap brukat på ett hållbart sätt skapar ett landskap med större biologisk mångfald än orörd natur. För både natur och människa.

Utställningen är en del av 100 års firandet av donationen av marken som sedan blev Fredriksdals friluftsmuseum och botaniska trädgård.

Utställningen är producerad av Dunkers kulturhus i samarbete med Fredriksdal museer och trädgårdar samt Kulturmagasinet.

Plats: Utställningshall 2

Fick du hjälp av informationen på sidan?