Konst på kryss

konst på kryss

Visades 24 mars–23 april 2023.

Konst på kryss är namnet på en utställning som arrangeras av Helsingborgs och Helsingörs konstföreningar. Tanken bakom utställningen är att stärka samarbetet över sundet och ge de medverkande konstnärerna och besökarna mer förståelse för grannlandets konst. Den fullständiga titeln på utställningen är Konst på kryss / Kunst på kryds och anspelar på de båda ländernas samverkan. Under perioden 24 mars–23 april står Dunkers kulturhus som värd på den svenska sidan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?