Konst på kryss / Kunst på kryds

29 april – 16 maj 2021

För åttonde gången arrangerar Helsingborgs och Helsingörs konstföreningar Konst på kryss / Kunst på kryss. På den svenska sidan kommer utställningen att visas på Dunkers kulturhus och i Danmark på Marienlyst Slott. Utställningen i Sverige kommer att innehålla ett 40-tal olika konstverk från fem svenska och fem danska konstnärer. I år är det föreningarnas konstmedlemmar som ställer ut.

Konst på kryss / Kunst på kryds arrangerades för första gången 2007 och sedan dess har man ställt ut på en rad olika platser i Helsingborg och i Helsingör. Det handlar om två olika utställningar, både vad angår konstnärer, teknik och konstverk. Totalt är 20 konstnärer involverade i år, tio som ställer ut på Dunkers kulturhus och tio på Marienlyst i Danmark. Dunkers kulturhus exponerar fem danska och fem svenska konstnärer som arbetar med keramik, emalj, skulpturer, akryl, foto, textil, olja eller träskulpturer.

Konst på kryss / Kunst på kryds visar upp både likheter och skillnader mellan Sveriges och Danmarks konst. Utställningen möjliggör också för de utvalda konstnärerna att lära känna varandra bättre och få större kunskap och förståelse för grannlandets konst. På samma gång breddar utställningen också konstintresset i den gemensamma Öresundsregionen och agerar som en naturlig bro mellan Helsingborg och Helsingör, vilket bidrar till städernas gemensamma vision om en sammanbunden stad 2035.

Utställare på Dunkers kulturhus:

Anne Kryger, Danmark, keramik
Elisabet Linna Persson, Sverige, emalj
Eva Barnekow, Sverige, skulptur
Ganga Roslin Bladh, Sverige, akryl
Hans-Börje Jansson, Sverige, foto
Herdis Ryge Sørensen, Danmark, akryl
Joan Berg, Danmark, textil
Kurt Due Pedersen, Danmark, träskulptur
Niels J. Christensen, Sverige, olja
Vibeke Buchwaldt, Danmark, akryl

Fick du hjälp av informationen på sidan?