Från eld till kaus – Johannes Nilsson Berg

17 november – 5 december 2021

Johannes Nilsson Berg är en 23 årig konstnär från Helsingborg. Han har tecknat i hela sitt liv och målat en hel del de senaste åren. Johannes har gått ett år på Munka Ljungby Folkhögskolas Konstskola. Med sin utställning Från eld till kaus tar han konsten från ateljén till utställningsväggen utan för Spektra.

Sin utställning och konst beskriver han så här:

– Min konst behandlar generellt sett mörkare teman av människan och naturen och den här utställningen är inget undantag. Fokuset för “Från Eld till Kaus” ligger på att belysa naturen i min bipolära sjukdom och varje verk speglar en viss tendens av mitt mående. Varje penseldrag är sprunget ur nuet och jag har inte jobbat med någon referens, utan endast inspiration, fantasi och mitt dåvarande allmäntillstånd.

Jag har lidit av depressioner sedan min gymnasietid och lade tidigt märke till den förlamande effekt som nedåtgående psykisk sjukdom kan ha på en. Jag lade också märke till hur det påverkade mitt konstnärliga arbete – i allt större skala blev detta klart för mig.

Varje gång jag har gått ner mig i en depression, särskilt på senare år, tenderar utkomsten bli ett utmattad psyke och det ter sig som att jag måste lära mig att leva och föra min penna och pensel på nytt. Som att jag vore åter ett hjälplöst barn i vissa aspekter av mitt liv – men i alla fall ett barn med hopp.

Även om de depressiva episoderna av min bipolära sjukdom är de värsta vad gäller mitt egna mående, så lider jag även av uppåtgående epsioder, så kallade manier och om de blir särskilt allvarliga, psykotiska tillstånd.

Dessa är även representerade i min utställning och det är meningen att de utvalda verken från en sådan period av mitt liv ska bidra till att ge en djupare insikt i det förvridna tanke och känslotillstånd som det psykotiska, eller maniska innebär för den insjuknade.

Fick du hjälp av informationen på sidan?