Förfina och förmultna

konstverk

Visades 24 mars-16 april 2023.

Dokumentationen av miljökonstprojektet ”Förfina och Förmultna” (“Compose to be Decomposed” ) med konstnären Zoran Luka visas under en begränsad period i atriet på Dunkers Kulturhus.

Så här berättar konstnären om sitt projekt:
Projektet bestod av sex öppna workshops för alla åldrar utomhus på Fredriksdals Trädgårdar.  Den kreativa processen bestod i att bygga föremål av organiskt material som togs i området, till exempel grenar, gräs och jord. En förutsättning var att alla involverade delar hittades på marken, i den nära naturen. Många av kreationerna gjordes med intentionen att direkt påverka och understödja den biologiska mångfalden i området, till exempel former som kan tjäna som insekthotell, fågelbon, mus-hålor med mera.

Resultatet av det genomförda arbetet existerar endast som dokument under en begränsad tid: de färdiga kreationerna lämnas på den plats där materialet hittades. Objektens visuella uttryck, mening och mjuka avtryck i naturen utvecklas och förändras successivt, genom förmultning och naturligt förfall i samarbete med naturen själv. Att utöva kreativitet på detta vis, följer och förstärker vårt medvetande om klimatet och vår kärlek till naturen. En sådan kreativ praktik följer och förstärker vår medvetenhet om klimatförändringar, genom denna media av samtidskonst.

– Fantastiskt att vi fick vara värd till Zorans viktiga workshop! Med naturen som utgångspunkt går det hand i hand med Fredriksdal museer och trädgårdars arbete och ambition. Underbart att det blev till en skulpturpark i det lilla att upptäcka i de mäktiga lövgångarna. Naturen och konsten i finstämt samspel, säger Maria Axelsson, programansvarig Fredriksdal museer och trädgårdar.

Projektet gjordes med stöd av Helsingborgs stads Visionsfond.

Fick du hjälp av informationen på sidan?