Ett skepp blir till

26 maj – 28 augusti 2022

Från Helsingborg och vidare ut i världen har närheten till vattnet alltid varit den viktigaste vägen. Mellan åren 1866–1969 tillverkades 99 fartyg på Helsingborgs varv. Hur gick det egentligen till när ett fartyg gick från ritning till sjösättning? Det här är berättelsen om Helsingborgs varv.

Genom utställningen får vi reda på hur ett skepp blev till på varvet. Här tillverkades allt från segelfartyg till stålfartyg. I centrum står fartyget Kerstin, men också alla de enskilda människor som arbetade på varvet och såg till att skeppen blev segeldugliga. Ta del av den viktiga fartygshistorien och lär dig mer om vilka yrkeskunskaper som krävdes och hur varvet förändrades genom tiden.

I utställningen deltar också konstnären Kalle Brolin med en konstnärlig kommentar om varvet och barn och deras vuxna får möjlighet att bygga sina egna skepp. Endast fantasin sätter gränserna.

Helsingborgs varv var en del av stadens sjönäring och bidrog starkt till Helsingborgs snabba utveckling. I mer än 100 år försåg varvet världshaven med nya fartyg. Ur ett lokalhistoriskt perspektiv har detta stor betydelse för staden och dess invånare. Helsingborgs varv var beläget i Oceanhamnen som nu utgör ett centralt bostadsområde i staden.

Ett skepp blir till är ett samarbete med lokala nätverk och Skånes Näringslivsarkiv.

Fick du hjälp av informationen på sidan?