Esther och Hugo Gehlin – Två konstnärer under ett tak

8 mars – 18 september

En mindre utställning om Esther och Hugo Gehlins liv som konstnärer i Helsingborg, deras nätverk och deras hem som kreativt centrum för andra kulturskapare.

I Hugo Gehlins och Esther Gehlins verksamhet förenas konst, kulturhistoria och lokal helsingborgshistoria. Därför presenteras de och deras verk i anslutning till den lokalhistoriska utställningen På gränsen.

Helsingborgarna kan möta Hugo Gehlins konst dagligen. Han är upphovsperson till utsmyckningarna i simhallsbadet där Helsingborgs stadsbild framställs i mosaik, de förgyllda änglarna i globen på Tycho Braheplatsen, takmålningarna i Jacob Hansens hus, glasfönster och andra utsmyckningar i kyrkor och församlingshem i och kring Helsingborg. Gatstensbeläggningen kring Stenbocksstatyn är också hans verk.

Esther Gehlins konst är inte lika synlig i Helsingborg men i den här utställningen presenteras flera av hennes verk, både målningar och de applikationer som hon kom att arbeta med mot slutet av sitt liv. Hugo Gehlin var med och startade Helsingborgs konstförening 1938 och var drivande i arbetet med att arrangera utställningar och föredrag. Båda makarna Gehlin var nyckelfigurer i konst- och kulturlivet i Helsingborg under flera decennier och i den här utställningen vill vi berätta om två oerhört produktiva konstnärer som hade Helsingborg och helsingborgare, både samtida och sådana som levt i det förflutna, som motiv och ständig inspirationskälla.

Kulturmagasinet och Dunkers kulturhus vill rikta ett särskilt tack till Moa Gehlin och Mikael Gehlin med syskon som genom generösa gåvor har utökat museisamlingarna med flera viktiga verk. Maja Berg Lindelöw och Torbjörn Berg tackas också för värdefulla upplysningar.

Utställningen är producerad i samarbete mellan Kulturmagasinet och Dunkers kulturhus. Många verk ur Helsingborgs museers samlingar ingår. Flera nya förvärv till samlingen, som gjorts under de senaste åren, kommer nu att visas för första gången.

Plats: Klintmans hörna i På gränsen

Fick du hjälp av informationen på sidan?