Esteter föder framtiden

målning

Visades 8-26 mars 2023.

Utställningen Esteter föder framtiden består av samlade konstverk skapade av elever från Bild och form-trean på Nicolaiskolan. Utställningen innehåller skulpturer och målerier från många olika elever som var och en har ett unikt språk inom konsten. Konsten har gjort det möjligt för eleverna på Nicolaiskolan att förmedla sina egna berättelser samt att dela med sig av sina tankar och värderingar. Genom utställningen Esteter föder framtiden får man betrakta hur stort det skiljer sig mellan eleverna när det handlar om konsttekniker, men även vad de finner betydelsefullt att förmedla.

Fick du hjälp av informationen på sidan?