Dance Macabre – konstnärliga betraktelser i pandemins tidevarv

1 juli – 29 augusti 2021

Utställningen Dance Macabre sammanflätar flera perspektiv till följd av pandemin. Exempelvis konstnärligt innehåll och konsekvensen av påtvingad isolation. Utställningen sammanför två dansk/svenska konstnärer, vars verk kompletterar varandra – Alba S. Enström och Lone Larsen. En symbolisk förening av det som varit så nära, men ändå åtskilt under och till följd av pandemin.

Alba S. Enström

Konstnären Alba S. Enström är uppvuxen i Ystad och utbildad på Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn. Efter studierna stannade han kvar och är nu en etablerad konstnär i Danmark. Lone Larsen flyttade omvänt till Skåne och är sedan decennier en framträdande konstnär i nordvästra Skåne och etablerad nationellt.

Pandemins konsekvenser har på skiftande sätt påverkat konstnärerna. Alba S. Enströms konstnärskap handlar generellt om det mänskliga, relationer och hur individen förhåller sig till sin omvärld. Inte minst tar han sig an individerna i samhällets utmarker som poeter, musiker och andra konstnärer. Ständigt med en kärlek och en hyllning till livet i sina motiv, trots stundom dess svårigheter. Han deltar med en svit med sju större målningar utförda våren 2020 under nedstängningen av Danmark. Konsekvensen av en ofrivillig isolering resulterade i långa och intensiva månader i ateljén. Betraktade i efterhand visade sig sviten tillsammans hylla de kollektiva och performativa konstarter som fått stå tillbaka under pandemin (teater, dans, musik, cirkus med flera). Dessutom påminde motivens gestaltningar om klassiska Dance Macabre-motiv: Samtida tolkningar av ett slags memento mori att döden ständigt är närvarande.

Lone Larsen

I Lone Larsens skulpturer utgör kroppen det centrala. Redan före pandemin arbetade konstnären aktivt med att finna en ny gestaltningsform. När pandemin slog till valde konstnären, som tänkt att sluta från sitt sidoarbete som distriktssjuksköterska, att fortsätta arbeta som en form av symbolisk värnplikt. Denna ständiga närvaro av sjuka människor, den ständigt lurande döden, men också det mänskliga har bidragit till en serie nya skulpturer benämnda gemensamt som mutationer.

Konstnärliga betraktelser i pandemins tidevarv

Utställningens helhet kan även ses som en reflektion över förutsättningarna för kulturellt skapande, vars konsekvenser idag sannolikt kommer att vara utmärkande för en lång tid framöver, och säkerligen bidra till flera paradigmskiften. I konsthistorien är merparten av den inskrivna konsten tillkommen under paradigmskiften.

Till utställningen planeras en programverksamhet med visningar, samtal och en konsert i samband med Helsingborg pianofestival (allt givet pandemins förutsättningar).

Utställningen stöds av Stiftelsen Svensk-Danska kulturfonden.

Information in English.

Fick du hjälp av informationen på sidan?