#childmothers – Pieter ten Hoopen

19 januari – 15 april 2018

Den Emmynominerade fotografen Pieter ten Hoopen och journalisten Sofia Klemming Nordenskiöld har träffat barnmammor från sju länder runt om i världen. Utställningen består av starka bilder, filmer och texter där 25 flickor med egna ord berättar om hur det är att vara ung mamma.

Varje år föder två miljoner flickor under 15 år barn. Med den internationellt uppmärksammade fotoutställningen #childmothers vill Plan International och FN:s befolkningsfond (UNFPA) bryta tystnaden kring de allra yngsta mammorna i världen och ge dem en röst.

Varje sekund, runt om i hela världen, ser vi hur flickors drömmar och möjligheter hotas av traditionella normer och konservativa krafter. Det politiska klimatet för flickors rättigheter har dessutom hårdnat i många länder och det blåser konservativa vindar över många av världens länder. Donald Trumps beslut att strypa stöd till organisationer som förespråkar eller erbjuder abort kan få förödande konsekvenser på ungas tillgång till preventivmedel och sexualundervisning.

Frågan om barn som föder barn är tabubelagd och diskuteras sällan på den internationella agendan. Men varje dag föder 5000 flickor under 15 år barn – ofta mot sin vilja och med risk för sitt liv. 70 000 flickor under 18 år dör varje år i samband med graviditet och förlossning. En ung flicka som föder barn får även sina framtidsplaner och drömmar kraftigt begränsade då hon ofta tvingas sluta skolan och gifta sig. Trots att problemet är globalt och får stora konsekvenser är de yngsta mammorna – under 15 år – ofta osynliga i statistiken och får sällan det stöd eller de förebyggande insatser de behöver.

– De här flickorna har delat med sig om sin första kärlek, tvångsäktenskap, arga föräldrar, ensamhet, glädje och smärta. Några av flickorna vi mötte dog nästan under sina svåra förlossningar, andra förlorade sina barn under födseln. Gemensamt för många av dem är att de har fått sina drömmar krossade, säger Sofia Klemming Nordenskiöld från Plan International Sverige.

Plats: 81m2, på entréplan

Fick du hjälp av informationen på sidan?