Biras, Biras Birága Lásse!

3 mars – 17 april 2022

Lars Pirak (1932–2008) var kanske den förste som i sitt konstnärskap kombinerade genuina samiska traditioner och hantverk tillsammans med ett mer västerländskt konstgrepp. I den här utställningen sammanförs hans konst med samiska föremål från Helsingborgs museums samlingar.

Få samiska konstnärer har som Lars Pirak lyckats så väl i sitt konstnärskap att förmedla den gamla samiska kulturen och på samma gång skapa försoning och förståelse mellan den samiska och svenska kulturen. Intresset för Lars Piraks konstnärskap har ökat under senare tid. Dels förnyade han den samiska konsten och dels utgör han länken mellan ett samiskt konsthantverk och den svenska konsten. Av den anledningen bör eller kommer han att skrivas in i den svenska konsthistorien.

I utställningen visas ett flertal av Lars Piraks konstverk tillsammans med samiska föremål från Helsingborgs museums samlingar. De samiska föremålen är av hög kvalitet och tillkomna i en tidig fas av samlingens tillkomst. Föremålen skapar också frågor kring hur artefakter presenteras och levandegörs.

Utställning i samarbete med Helsingborgs museum.

I samband med utställningen arrangeras också guidade visningar som presenteras inom kort.

Fick du hjälp av informationen på sidan?