BG 3RD DIMENSION

BG 3RD Dimension

Visades 12-25 januari 2023.

Den tredje dimensionen är platsen där kreativiteten blomstrar och utvecklas till mer än bara en egenskap. Det handlar om att tänka utanför boxen och använda fantasi och originalitet för att komma på något som är nytt och unikt. Kreativitet ses ofta som en väsentlig del av personlig tillväxt och utveckling, eftersom den tillåter människor att utforska nya idéer och sätt att tänka, och skilja sig åt från mängden. I den tredje dimensionen vet man precis vad man är kapabel till och använder därför den
kunskapen för att så nya frön, för att växa ännu mer.

I denna utställning visar vi upp tröjtryck skapade av den unga helsingborgaren Benjamin Gustavsson. Han brinner för att upptäcka, utforska och med nyfikenhet ta sig an nya utmaningar. I BG 3RD DIMENSION får vi ta del av de digitala, visuella element som Benjamin låter ta plats på textil.

Fick du hjälp av informationen på sidan?